2013

Fituesit

Shpërblimin për film më të mirë e fitoi filmi „Fund.“ [Finn.] nga autorët Joakim Svedlun [Joachim Svedlund] dhe Robin Elgren [Robin Ahlgren] nga Suedia .

Filmi „Fund .“ [Finn.] nga autorët Joakim Svedlun [Joachim Svedlund] dhe Robin Elgren [Robin Ahlgren] nga Suedia me sukses e përdor shumicën e elementeve të metodës teknologjike që është specifike për filmat e inçizuar me telefon celularë dhe atë me mjaftë strukturë narrative të shkurtër. Edhepse është njëmiënutëshe e gjatë, filmi tregon njohje të mirë të mënyrës së montazhit, përdorim mesatar të efekteve vizuele , kostimografi modeste(por e mjaftueshme) dhe scenografi. Poashtu, filmi nuk është i ndaluar për mundësitë dhe efektet postproduktive,sepse,në fakt, niset nga procedurat më të thjeshta( qenësore për mënyrën e këtillë të inçizimit të filmave) e cila kujdesin krijimtar e rikthen mbi përmbajtjen e formatit kohorë ku të gjitha elementet e narracionit, veprimit dhe vizuelizimit janë të vendosura në nji ekuilibër të veçantë. Ky është realizimi filmorë sipas të gjitha standardeve me ndryshim të vetëm-se është i inçizuar me telefon celularë.

Shpërblimin për film më të mirë në xhunior zgjedhjen e fitoi filmi „Rez“ [The Cut] nga autorët Lina Llambridinis, Dona Dameska dhe Elena Kostoska nga Maqedonia.

Filmi „Rez“ [The Cut] nga autorët Lina Llambridinis, Dona Dameska dhe Elena Kostoska nga Maqedonia më së shumti bazohet mbi narracionin, e jo shumë në përsosmërinë teknike ose përpunimi postproduktiv dhe finalizimi. Pikërisht në këtë mënyrë(në fillim) çdo gjë shëndrrohet në mbarim spiritual të skajshëm. Në këtë film mbizotëron liria ose, më saktë, është e ç’ngarkuar nga një strukturë më të madhe, të ndërlikuar dhe shumështresore dhe pikërisht për këtë shkak veçohet nga filmat të tjerë ,gjegjësisht, për shkak të shkallës së këtillë të pritjes pretencioze, filmi merr nji freski, komunikacion të thjeshtë me shikuesin dhe vizuelizim më të thjeshtë të narracionit. Nga ana tjetër, qasja kah tema serioze për shfrytëzimin e drogave të lehta,ku e shpreh edhe pikpamjen e veçantë kah e vërteta (prezente dhe e përdorshme tek të rinjtë), por edhe detabuizimi i temës me gërshetimin spiritual në vetë fundin e filmit. Teknika e „papërsosur“, por që është në pajtim me qëllimin e autoreve, veprimi dramatik të luajë me stereotipat të lidhura për këtë temë.

Shpërblimi për film më origjinal e fitoi filmi „Tregomë për ty“ [Tell me about yourself] nga autori Sajmon Onill nga Irlanda.

Filmi „Tregomë për ty“ [Tell me about yourself] i autorit Sajmon Onill[Simon O’Neil] nga Norvergjia e paraqet thjeshtësinë në përdorimin e telefonave celularë me qëllim që ta kthejë vëmendjen kah narrativi shumë më tepër sesa në përdorimin e të gjitha mundësive të mundshme me ose në telefonin celularë si mjet teknik. Në frymën e dogmë-filmave, nëpërmjet të gjendjes natyrale dhe spontanitetit, mjaftë me sukses përpunohet karakteri i rolit kryesorë(në kërkim të realizimit të ëndrrës së vetë që të bëhet aktor), e veçanërisht nëpërmjet të këmbënguljes së vetë, i sfiduar nga partneri i tij(roli i dytë). Në dymendje ndërmjet ëndrrës vetanake dhe situatës së vërtetë, personazhi kryesorë është gjithashtu i ngarkuar edhe me dëbimin personazhit të dytë që ti përkulet mënyrës në të cilën duhet ta realizojë ëndrrën. Kjo më në fund mundëson që filmi të merr nji pikëpamje komike,por në instancën e fundit mjeftë situatë serioze dhe të hidhur. Veprimi është i bërë sipas të gjitha parametrave nga struktura dramaturgjike(gërshetimi,komunikimi, përfundimi) dhe në mbarim të saj paraqet: nji tregim të me sukses të rrëfyer nëpërmjet të mënyrës teknike të thjeshtë me konotacion dhe mesazh veçanërisht të fortë.

Shpërblimi për film më inovativ e fitoi filmi „Kalimtari nëpër mur“ [Les passes murailles] nga autorët Stefani Sazaentre[Stephanie Cazaentre], Аlis de Sagazan [Alice De Sagazan] dhe Аna Маrija Gomez [Ana Maria Gomes] nga Franca.

Filmi „Kalimtari nëpër mur“ [Les passes murailles] nga autorët Stefani Sazaentre[Stephanie Cazaentre], Аlis de Sagazan [Alice De Sagazan] dhe Аna Маrija Gomez [Ana Maria Gomes] nga Franca e përmban inovitetin në idenë e thjeshtë (aq situate e përbërë „me kokë në mur “, hikje frenetike nga vendi i punës dhe banalitetet byrokratike) e cila aq më thjeshtë është e përshkruar nëpërmjet të dy veprimeve procedurale( veprim fizik dhe animacion), duke e demistifikuar veprimin në zhvillim për 11 sekonda( ku veprimi kryhet vetëm për 6). Thjeshtësia teknike dhe ndërtuese të nji teme kaq të përbërë për nji kohëzgjatje të filmit kaq të shkurtër meriton vëmendje të mjaftueshme dhe, në frymën e veçantë të paramenduar të narrativave të vogla , kërkon shikim të sërishëm.

Конкурс

Правила за учество:
Пријавување за учество е со пополнување на апликацијата достапна подолу.
Сите испратени материјали да бидат снимени со користење на мобилен телефон.
Снимениот материјал треба да биде оригинален и да не ги прекршува начелата на авторска сопственост.
Конкурсот е отворен во текот на целата година. Крајниот рок за пријавување за овогодинешниот фестивал е 23-ти ноември. Филмовите кои ќе стигнат после овој датум ќе влезат во конкуренција на Мобил Фестивал 2014
Времетраење на филмовите до 10 минути.

Начини за пријавување на конкурсот:
Пополнување на апликацијата на нашата веб страница а снимениот материјал (видеото) да биде прикачено на 4shared страницата а до нас го испраќате линкот за Download на видеото. Напомена: Прикаченото видео мора да го носи истиот наслов како и оној кој го внесовте во апликацијата.
или
Материјалот да биде ставeн во mpg2 формат и доставен во канцеларијата на п. фах 820, 1001 Скопје, Република Македонија.

Категории:

Учесниците на фестивалот можат да учествуваат со филмови во било кој жанр: фикција , музичко видео, реалност, собирање на електронски вести или приказна преку фотографии.

Награди:

- Прва награда од жирито за најдобар филм – “Ратка Илиевска – Лале”

Објавување на резултатите:
Селектирани филмови снимени на мобилен телефон ќе бидат прикажани на Мобил Фестивал 2013
Сите пристигнати филмови по завршувањето на фестивалот ќе бидат достапни за јавноста на официјалната страна на фестивалот.
Најдобрите филмови ќе бидат прикажувани на Интернационални фестивали што се дел од мрежата на фестивали за филмови снимени на мобилен телефон и ќе бидат во официјална конкуренција на Фестивалите кои се наши партнери.

Juria

Меrt Asllani – producent

I lindur : 02.02.1985 Shkup
Firma: BMA Brothers
Përpunon video për estradën maqedonase, shqiptare dhe turke. Bashkëpunon me numër të madh artistësh Ballkanik.

prof. D-r Nebojsha Viliç – historijan i artit

Ilija Karov– regjisor

Рunëtoritë

Рunëtoritë janë të paraqitura dhe të koordinuara nga Karl Bardosh profesor dhe skript drejtori me reputacion dhe përvojë të madhe. Каrl Bardosh është profesor në New York University (Unicersiteti ku ligjeron Martin Skorseze) ku mban 26 kurse për produkcionet e filmave dhe televizive, scenario filmike dhe teori filmike. Ai e ka hapur kursin e parë për ligjerimin e filmave të inçizuar me telefon celularë(Mobile film making). http://filmtv.tisch.nyu.edu/object/BardoshK.html
Мobile Workshop do të mbahet më datat 25 dhe 26 Nëntorë në komisinon Europian në Maqedoni ndërmjet orës 12 dhe 17 nën kornizat “Festivalit të IV –të ndërkombëtarë të inçizuar me telefon celularë Festivali Celularë ”.
Igjithë cikli është i përbërë prej 4 punëtori të cilat do të jenë të kushtuara në nji segment të proçesit të përpilimit të filmit – special nëpërmjet të kamerave të telefonave celularë:

  • Bazat dhe shpjegimi specifik i filmit për format e shkurtra dhe të përshtatur në teknikën specifike të përpunimit
  • Produkcioni filmorë dhe teknologjitë e reja
  • Perspektivat e telefonave celularë si medium filmorë

Çdo punëtori në veçanti do të jetë e ndarë në dy pjesë:
Projeksionet për filmat më të mirë të shkurtër me telefonë celular, fitimtarë më të mëdhenj të festivaleve botërorë të këtij lloji. Selektimi i filmave do të jetë e ndryshme për çdo punëtori dhe do të jetë e bërë sipas asaj se si trajtohet faza e caktuar nga profesioni filmorë (scenario,kamerë,montazh etj.)
Ligjerim në formë të diskutimit ku çdonjëri prej pjesëmarrësve do të mund të parashtron edhe pyetje. Filmat e paraqitura më parë do të shfrytëzohen si shembuj për ligjerimet.
Ato do të jenë të llojit të hapur që të jenë të vizituar nga ana e më shumë autorëve filmorë të interesuar.
Мobile Workshop bëhet në bashkëpunim me nji nga akademitë më të njohura filmore franceze “Louis Lumiere College” nga Parizi. Рunëtoritë do të jenë të udhëhequra nga:
Prof.dr. Nebojsha Viliç, profesor i historisë së artit
Nikolina Nedelkovska
Igor Aleksov, regjisor .

Xhunior

Fillon xhunior film festivali i dytë celularë


Nën kornizat e festivalit të katërt ndërkombëtarë – Festivali Celularë 2013, për here të dytë këtë vit do të mbahet Xhunior Film Festivali Celularë.
Xhunior Film Festivali Celularë është në organizim të Qytetit të Shkupit dhe „КТ Film dhe Media“, dhe e njëjta do të ketë promovimin e vetë më 24 tetorë në Kinemanë e Maqedonisë, duke filluar nga ora 11. Në festivalin ,fëmijët do të kenë mundësi ti paraqesin filmat e tyre personale. Në fakt, bëhet fjalë për filma të shkurtër të inçizuara me telefon celular, tematikisht të inspiruar nga jeta e përditshme. Në konkursin, mund të paraqiten nxënësit të interesuar nga shkollat fillore dhe të mesme të Qytetit të Shkupit. Qëllimi është që të promovohet përdorimi i kamerës nga telefonët celularë, si mjet me të cilën fëmijët do të mund ti zhvillojnë aftësitë dhe afinitetet e tyre kreative të artit filmorë. Ky festival filmorë ka për qëllim që ta popullarizojë kulturën vizuele tek gjeneratat e reja dhe tu jep bazë fëmijëve dhe që të kenë edukatë për filmat.
Gjatë kohës së realizimit të festivalit do të zgjidhet filmi më i mirë. Fituesit do të fitojnë shpërblime të vlefshme, dhe do të kenë promovimin e tyre,gjegjësisht direkt do të marrin pjesë në Festivalin ndërkombëtarë celularë 2013,që do të mbahet më 26 tetorë në kinemanë Frosina me fillim në orën 20:00 .
Pikërisht këtu,ndoshta janë fillesat,ku do të krijohet publiku i ri dhe regjisorët dhe regjisoret e ardhshëm filmorë . Para së gjithash kjo do të jetë si shoqërim i përditshëm në mes nxënësve, të përmbushur me argëtim të këndshëm.

Programet

PROGRAMI KRYESORË
Programi kryesorë është i përbërë nga filmat vendase dhe ato të huaja të cilat janë të paraqitura në konkursin zyrtar për Festivalin celularë të viti 2013. Filmat do të jenë të kontrolluara nga juria të cilët edhe do ti shpërndajnë shpërblimet në natën kryesore të festivalit.
Festivali kryesorë do të mbahet më 26 tetorë në kinemanë Frosina MKC,Shkup. Hyrja është e lire.
PROGRAMI RAJONAL
Programi rajonal është e përbërë nga sekcioni i filmave të inçizuar me telefonë celularë nga shtetet rajonale. Disa prej tyre do të jenë në konkurencën zyrtare të Festivalit Celularë 2013.
PROGRAMI NDËRKOMBËTARË
Programi ndërkombëtarë është i përbërë nga filma të zgjedhur të inçizuar me telefon celularë, të cilat kanë qenë të paraqitura në festivalet ndërkombëtare të këtij lloji në Europë, Azi dhe Zelanda e Re.Disa prej tyre do të jenë të selektuar në konkurencën zyrtare të Festivalit celularë 2013.

Këto festivale janë partnerët tanë me të cilët bashkëpunojmë së bashku dhe i promovojmë idetë tona për përdorimin e teknologjive të reja me qëllime kreative. Filmat më të mirë nga Festivali Celularë do të kenë mundësi të jenë të paraqitura në këto festivale.

FESTIVALET PARTNERËT

MOBIL FILM FESTIVAL – SAN DIEGO, USA
Festivali ndërkombëtar për filma të inçizuar me telefon celularë Mobil Film Festival mbahet në San Diego,Kaliforni,SHBA. Është i organizuar nga S.Botello Productions dhe i sponzoruar nga organizatat e ndryshme, duke e përfshirë edhe Grossmont College. Qëllimi i festivalit nuk është vetëm të krijojë ide kreative dhe interes për krijimin e filmave me telefon celularë me buxhet limitues dhe resurse, por edhe të inspirojë filmuesit kreativë ta shfrytëzojnë potencijalin dhe mundësinë e tyre që ti realizojnë ëndërrat e tyre.

MINA – NEW ZELAND, AUSTRALIA
MINA paraqet rrjet për risi të celularëve, qëllimi i së cilës është të krijojë interaksione ndërmjet njerëzve, përmbajtjes dhe industritë kreative. Themelues i këtij rrjeti është Max Schleser nga Zenlanda e Re . MINA mbahet çdo vjetë në tetorë në Zelendën e Re dhe Australi dhe në ngjarjet e organizuara paraqiten filmat të inçizuar me telefon celularë nga e gjithë bota.
SESIFF – SEOUL, SOUTH KOREA
SESIFF (Festivali Ndërkombëtarë i filmave për foto dhe filma Seul në Ekstrem-të shkurtra) është fastival i cili mbahet në Korenë Veriore,Seul që ekziston nga viti 2009, si festival i parë për foto dhe filma në ekstrem-të shkurtra në Azi. Моtoja e këtij festivali ambicioz kulturorë është “Secili mund të krijojë film ”. Qëllimi i SESIFF është të gjejë mundësi të ndryshme nëpërmjet risisë vizuele kulturore dhe të ofrojë mundësi për argëtim më të mirë.

THE HONG KONG MOBILE FILM FESTIVAL
Hong Kong Film Festivali i Celularëve (HKMFF) ekziston që prej 2007,e cila është e organizuar nga WTIA(Hong Kong Wireless Technology Industry Association) dhe HKPC(Hong Kong Productivity Council).Ky festival është i krijuar që ti frymëzojë gjeneratat e reja që ti ndjekin ëndërrat e tyre nëpërmjet telefonave celularë dhe ti pregadisin për industritë e nevojshme. Në ndërkohë, krijon atmosferë për filmat e inçizuar me telefon celularë të jenë të vlerësuara.